Община Гулянци

Администрация

Администрация

Административен регистър

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.

Прочети още

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГУЛЯНЦИ

Обслужването на обществените интереси предполага действията на Общината да се възприемат с доверие и уважение в обществото. В тази връзка, от служителите в общинската администрация се очаква да демонстрират професионализъм, да се отнасят с уважение към гражданите, към представителите на търговски дружества и на други юридически лица, както и към останалите служители на Общината.

Прочети още