Община Гулянци

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Справки за задължения и плащания към Община Гулянци вече могат да се правят и онлайн

Справки за задължения и плащания към Община Гулянци вече могат да се правят и он…

От началото на тази година жителите на община Гулянци вече могат да проверяват за налични задължения и плащания към Общината на интернет адрес www.gulyantsi.net, в категорията Услу...

20-03-2018 09:18 Новини

74 лица от община Гулянци ще започнат работа по нов европейски проект

74 лица от община Гулянци ще започнат работа по нов европейски проект

На 16 февруари стартира проект „Работа”. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработ...

20-03-2018 09:09 Новини

Училището в Гиген ще бъде ремонтирано по „Красива България”

Училището в Гиген ще бъде ремонтирано по „Красива България”

През тази година община Гулянци ще реализира проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СУ „Асен Златаров” с. Гиген”.

19-03-2018 14:20 Новини

Гулянци чества тържествено Националният празник

Гулянци чества тържествено Националният празник

На трети март Община Гулянци и НЧ „П.Р.Славейков” гр. Гулянци организираха тържествено честване на Националния празник на Република България.

05-03-2018 09:09 Новини

Кметът на Община Гулянци подписа договор за асфалтирането на три отсечки от общинската пътна мрежа

Кметът на Община Гулянци подписа договор за асфалтирането на три отсечки от общи…

Община Гулянци ще реализира проект „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите:

01-02-2018 09:45 Новини

Публично обсъждане на проектобюджета за 2018

Публично обсъждане на проектобюджета за 2018

На 12 януари в Конферентната зала на Община Гулянци се проведе публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2018 година. На събранието присъстваха представители на общинскот...

19-01-2018 12:50 Новини

Активна и ползотворна 2017 година отчитат от училището в Гиген

Активна и ползотворна 2017 година отчитат от училището в Гиген

Във връзка с реализирането на дейности по проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съ...

17-01-2018 10:31 Новини

Коледно – Новогодишните тържества в община Гулянци започнаха

Коледно – Новогодишните тържества в община Гулянци започнаха

На 15 декември кмета на община Гулянци Лъчезар Яков даде старт на Коледно-Новогодишните тържества със запалване на светлините на празничната елха в центъра на град Гулянци.

20-12-2017 12:59 Новини

Кмета на общината Лъчезар Яков подписа договор за нов мащабен проект

Кмета на общината Лъчезар Яков подписа договор за нов мащабен проект

Община Гулянци стартира процедурите за изпълнение на проект „Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци”.

20-12-2017 12:57 Новини

Актуално

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Обявление

Реализиране на процедура от Община Гулянци за избор на членове на националния детски консултативен орган – Съвет на децата

20 Март, 2018 Актуално

Списък с имотите с НТП пасище,…

Списък с имотите с НТП пасище,мера за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018-2019г.

27 Февруари, 2018 Актуално

Заповед №58

Забрана за паша на животни в горските територии. >>>

20 Февруари, 2018 Актуално

Покана за публично обсъждане н…

Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджета на Община Гулянци за 2018г. на 12.01.2018г. от 14:00 часа  в Ко...

19 Декември, 2017 Актуално

Заповед №РД-09- 499/ 30.11.201…

Заповед №РД-09- 499/ 30.11.2017г. на Кмета на Общината за ползвателите на полски пътища

30 Ноември, 2017 Актуално

Покана

Покана Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2016г. на 23.08.201...

15 Август, 2017 Актуално

Съобщение

На 15 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално

Съобщение

На 11 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща...

26 Юли, 2017 Актуално

Покана

Колективиният управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГУЛЯНЦИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛ...

21 Юли, 2017 Актуално