bg en
Новини > Община Гулянци ще кандидатства с два проекта за финансиране по ПРСР мярка 321.

Община Гулянци ще кандидатства с два проекта за финансиране по ПРСР мярка 321.

2012-07-25

На последното си заседание на 25.07.2012г. ОбС – Гулянци даде съгласието си общинска администрация да кандидатства за възстановяване на общински пътища по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Обектите, с които общината възнамерява да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ са ремонт на път PVN 1022 /II-11/ Гиген – Дъбован – Гулянци, участък от 24 километра и ремонт на път PVN 1020 /II-11/ Гиген – Искър – Славовица, участък от 1,254км от село Искър до границата с община Долна Митрополия.

Общия финансов ресурс на Мярка 321 е  113 721 158 евро, като единият от целевите бюджети за инвестиции за ремонт на съществуващи общински пътища и мостове и строеж на нови пътища, както и за строеж и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения е в размер на 43 993 334 евро, към които се добавят и 7 867 245 евро неусвоен бюджет от предишен прием.