bg en
Новини > Общинско състезание "Защита при бедствия и аварии"

Общинско състезание "Защита при бедствия и аварии"

2012-04-23

На 23 април в СОУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци се проведе общинското ученическо състезание „Защита при бедствия и аварии”. В надпреварата знания и умения мериха отборите на ОУ „Хр. Ботев” с. Милковица, ОУ „Хр. Ботев” с. Брест, СОУ „Асен Златаров” с. Гиген и домакините от Гулянци. Състезанието бе организирано в две части – теоретична и практическа. В първата децата решаваха тест от 35 въпроса, относно средствата и начините за сигнализация при различните бедствия и аварии, оказване на първа помощ, правила за поведение в критични ситуации и др. След това всеки от отборите отговори на въпрос по темата. Във втората част на състезанието учениците демонстрираха на практика придобитите знания и умения. Те пресъздадоха различни ситуации като действия при обгазяване, пожар, наводнение, взеха размери и избраха правилен номер противогаз, неутрализираха химични замърсители и оказаха първа медицинска помощ.

  

Комисия в състав Цветомир Цанков – Главен специалист „Управление при кризи” при Община Гулянци, Галя Доцева – Главен специалист „Образование, здравеопазване, социални дейности”, Татяна Николаева от общинска администрация, училищния лекар - д-р Илона Петкова оцени представянето на отборите. Децата се представиха отлично, с минимални пропуски и оценителите решиха да наградят всички участници като първенци. Състезателите получиха грамоти, топки, спортни игри и комплект химикалки за всеки, осигурени от Община Гулянци.