bg en
Новини > Пожароопасния сезон започна

Пожароопасния сезон започна

2012-04-09

Двадесет и три пожара са горели на територията на община Гулянци само за 15 дни. За периода от 15 до 30 март служителите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Гулянци са имали 23 излизания. Само на 18 март са горели четири пожара. За щастие огънят не е нанесъл големи щети, защото е вилнял предимно в райони с ниска растителност и отпадъци. Някои от пожарите са били в гори, но са горели низово и дърветата не са засегнати, сочи още справката на РСПБЗН – Гулянци.

Във връзка със стартирането на пожароопасния сезон Община Гулянци, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Гулянци и ТП – Държавно горско стопанство „Никопол” взимат необходимите мерки за предотвратяване на пожарите и бърза и адекватна реакция при възникването им.  Поради повишението на температурите, трайното засушаване и  изобилието от суха растителност опасността от възникване на пожари е много голяма. Сред превантивните мерки, които Община Гулянци и кметствата прилагат са: организирано почистване и изораване на ивици покрай гробищни паркове, сметища и други рискови обекти; почистват се от сухи треви местата покрай горските пътища; местата определени за изгаряне на отпадъците се наблюдават редовно; актуализирани са списъците на доброволческите гасачески групи; набавени са нови и са отремонтирани наличните средства за гасене по места; осигурен е постоянен достъп до естествените и изкуствени водоеми за противопожарни нужди.

От Община Гулянци, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Гулянци и ТП – Държавно горско стопанство „Никопол” напомнят на гражданите, че паленето на сухи треви и отпадъци по крайпътни ивици, слогове, пасища и други открити територии е абсолютно забранено, както и паленето на огън в горите, освен на изрично определените за целта места. Собствениците на частни имоти в близост до полски и горски райони трябва да вземат мерки за тяхното почистване от сухи треви и горими материали, като това трябва да стане организирано, а отпадъците да бъдат извозени. Собствениците и ползватели на земеделски земи и гори или на обекти в близост до тях трябва да имат готовност да участват в гасенето на пожари, съобразно възможностите си. Освен това трябва да инструктират и запознаят своите работници и служители с противопожарните правила.

Органите и институциите ангажирани с осигуряването на пожарна безопасност се обръщат към гражданите с апел да бъдат отговорни и съпричастни, защото огънят оставя след себе си само пепел, пустош и болка.