bg en
Новини > Среща на обществеността с представители на местната власт и органите на реда

Среща на обществеността с представители на местната власт и органите на реда

2012-04-05

   

На 5 април в град Гулянци се проведе среща на обществеността с органите на реда и представители на местната власт по въпросите на реда и сигурността в общината. Срещата бе организирана от Инициативен комитет при Културен пенсионерски клуб „Възраждане”  и Клуба на хората с увреждания гр. Гулянци.  На срещата присъстваха Кмета на Община Гулянци – Лъчезар Яков, Заместник кмета – Паскал Пиличев, Председателя на Общински съвет гр. Гулянци – Огнян Янчев, общински съветници, представители от Общинска администрация, началника на РПУ – Гулянци инспектор Николай Бонев, Пламен Маринов и Димитър Илиев от „Охранителна полиция”, общественици и граждани.

Като домакин, мероприятието откри Председателя на Общинската пенсионерска организация – Велко Велков. Инспектор Николай Бонев призова присъстващите тази среща да не е първа и последна, а да се осъществяват и други подобни. Полиция, местна власт и граждани трябва да работят като партньори за решаването на проблемите по отношение на реда и сигурността – допълни той.

Основните проблеми, които се очертаха по време на дискусиите са кражбите на домашно имущество, движението на превозни средства с превишена скорост в населените места, неправилното паркиране в централната част на града. Хората споделиха и нередности свързани с опазването на реда и чистотата.

Най-наболелия проблем за хората от Гулянци и съседните селища са кражбите на домашно имущество, изделия от черни и цветни метали, дърва за огрев. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че този проблем е труден за разрешаване и са необходими усилията на всички. Кмета на Общината Лъчезар Яков заяви, че проблема с кражбите може да се реши, едва когато се вземат мерки на национално ниво за контролиране дейността на пунктовете за изкупуване на черни и цветни метали, и когато стане ефективна събираемостта на наложените санкции. Защото практиката на полицията и администрацията показва, че въпреки съставените актове, няма как да се съберат глобите, тъй като по-голяма част от нарушителите са от социално слаби семейства и източникът им на доходи е социалното подпомагане. Сред мерките, които местната власт може да приложи е регистрирането на конските каруци, които са основен инструмент за извършване на престъпленията – коментираха гражданите присъстващи на срещата. Във тази връзка Кмета на Общината обясни, че администрацията вече работи по въпроса и до два месеца тази регистрация ще е факт. Така ще стане възможно при извършване на престъпление с животински впряг свидетелите да запишат номера и да бъде идентифициран собственика. Другата мярка за противодействие на престъпността, която прилага Общината и в момента е увеличаването на броя на камерите за видео-наблюдение във всички населени места.

В рамките на дебатите се очерта мнението, че хората също трябва да вземат активно участие в противодействието на престъпността. „На първо място трябва да спрем да купуваме крадени вещи, материали, дърва и други подобни, защото така стимулираме кражбите” подчерта г-н Яков.  Органите на реда призоваха гражданите да сигнализират в Районното полицейско управление или на телефон 112 винаги, когато станат свидетели или потърпевши на извършено престъпление. Анонимността е гарантирана, успокоиха те хората, които споделиха, че се страхуват от отмъщението на извършителите.

Относно другите споделени проблеми – за шофирането с превишена скорост, неправилното паркиране, вдигането на шум късно вечер, лошата хигиена особено в крайните квартали, кмета на Общината и органите на реда поеха  ангажимент да засилят контрола, въпреки че и към момента актовете са много, но ефекта от тях почти никакъв. Само за пример инспектор Бонев посочи, че през 2011 година са съставени над 3000 акта с излезли наказателни постановления за превишена скорост.

В края на срещата председателя на Пенсионерската организация Велко Велков връчи на Кмета Лъчезар Яков, председателя на Общинския съвет – Огнян Янчев, началника на РПУ-Гулянци инспектор Николай Бонев отворено писмо с конкретни препоръки за промени в Наредба №1 на ОбС гр. Гулянци за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на общината. Участниците в срещата получиха уверение, че актуализацията на наредбата ще бъде направена след като се вземат в предвид идеите и мнението на гражданите. Срещата приключи с уговорката за нова среща след месец – два, на която да се отчетат резултатите от приложените мерки и да се очертаят нови, за да се ограничат престъпленията и грубите и нагли нарушения на обществения ред.