bg en
Новини > Годишно отчетно събрание за 2011 година на Общинската организация на хората с увреждания

Годишно отчетно събрание за 2011 година на Общинската организация на хората с увреждания

2012-03-30

   

На 30 март се проведе Годишното делегатско отчетно събрание на Общинската основна организация на Съюза на инвалидите в България – гр. Гулянци. Гости на събитието бяха Кмета на Община Гулянци – Лъчезар Яков, секретаря на Общината – Марияна Трифонова, Председателя на Пенсионерската организация – Велко Велков, представители от общинска администрация, Председателя на Регионалната организация на хората с увреждания – гр. Плевен Иванчо Атанасов и председателя на Общинската организация в Долна Митрополия - Дияна Еремиева.  На събранието присъстваха 25 делегати – председателите и ръководствата на четирите дружества влизащи в състава на местната общинска организация. Най-голямото от тях е дружеството в град Гулянци със 130 членове, следва Брест със 77, Сомовит – 25 и Долни Вит – 11. На територията на общината функционира и едно самостоятелно дружество – това в Милковица, което има 122 члена.

  Отчет за дейността на общинската организация направи председателят й – Пепа Владимирова. От изнесената информация стана ясно, че през 2011 година ръководството е развивало дейности, целящи да подпомогнат хората с увреждания и да им осигурят по-богат на социални контакти и културни събития живот. Редовно са се провеждали информационни срещи с членовете, на които са били разяснявани нормативни документи, касаещи хората с увреждания. Ръководството е оказвало съдействие на нуждаещите се членове при работата с институциите, имащи отношение към проблемите им. През 2011 година дружествата в състава на общинската организация са развивали социална и културна дейност: в дружеството в Гулянци се е провела литературна среща с местния писател Иван Лобков, за желаещите членове е проведен безплатен курс по компютърна грамотност, организирани са две екскурзии до Рибарица и Тетевен и до град Ловеч, Крушуна и Орешака, като транспортните разходи са били поети от кмета на общината Лъчезар Яков. В своя доклад Пепа Владимирова обърна внимание и на друго голямо събитие, осъществено с финансовата подкрепа на общинското ръководство. През 2011 членове на дружествата от Гулянци, Брест и Милковица са посетили Социален дом за хора с увреждания в Турну Мъгуреле - съседна Румъния. Няколко месеца по-късно визитата е върната и дружеството в Гулянци е било домакин на срещата. Освен това общинската организация има изградени връзки с представители на други дружества от страната – Костенец и Дряново. Неизменна част от културния календар на организацията на хората с увреждания са честванията на всички големи църковни, национални, местни и светски празници – стана ясно още от отчета за 2011 година. Освен това повечето дружества развиват и художествена самодейност.

 Женската вокална група „Златна есен” с ръководител Елка Ганова към Клуба на инвалида в гр. Гулянци е реализирала поредица от участия на наша и чужда сцена. През 2011 година жените са отличени със златен плакет и златен медал за индивидуалното изпълнение на Стефка Манова на Петият републикански фестивал на хората с увреждания гр. Перник, които допълват колекцията им от отличия и грамоти. В заключение на своя отчет г-жа Владимирова подчерта, че ръководството на общинската организация и хората с увреждания срещат помощ  и работят много добре с Община Гулянци, „Социално подпомагане” – Гулянци, читалище „П.Р.Славейков”, Кабелна телевизия и КНСБ.

 След отчетите за дейността на организацията думата имаха гостите и делегатите. Кмета Лъчезар Яков увери, че общинското ръководство ще продължава да помага и да взима присърце проблемите на хората с увреждания. „Ще продължим да кандидатстваме с проекти със социална насоченост като реализираните през миналата година за предоставяне на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”” – допълни още той. Както всяка година и през тази дружествата ще могат да разчитат на осигурени средства за транспортни разходи за по една екскурзия. Освен това, където е необходимо ще бъдат извършени ремонти или подобрения на помещенията, в които се помещават клубовете към дружествата, обясни още г-н Яков. Относно споделените проблеми с разединение и конфликти между дружества на хората с увреждания и местните пенсионерски организации, Кмета на общината призова едните и другите да си стиснат ръцете и да работят заедно, за да постигат по-големи резултати.