bg en
Новини > Пролетно почистване в община Гулянци

Пролетно почистване в община Гулянци

2012-03-29

  Пролетта е сезонът, през който всички се опитваме да започнем на чисто – да се отърсим от зимата, да подновим мисленето си и да променим нещо. Това е времето, когато се сещаме да почистим домовете си и градинките около тях.

На 26.03.2012 година, Общинска администрация гр. Гулянци обявяви началото на пролетното почистване в общината, като призовава жителите да вземат активно участие в кампанията и напомня, че почистването и поддържането на междублоковите пространства и прилежащите части на жилищните сгради е задължение на живущите. Общинска администрация приканва управителите  и собствениците на фирми и търговски обекти да поддържат в чист и естетичен вид прилежащите тротоари, части и входовете към тях като осигуряват тяхното редовно почистване. Освен това от администрацията апелират, управителите на етажна собственост да създадат организация за почистване на прилежащите тревни площи около блоковите пространства.

Напомняме на всички участници в кампанията че е забранено паленето на отпадъци върху тревните площи или в контейнерите. От своя страна Община Гулянци се ангажира с редовното сметоизвозване и сметосъбиране на битовите и растителни отпадъци. За целта събраната смет трябва да се поставя в определените съдовете или в чували до тях.

„Надяваме се, че с доброволния си труд, почиствайки териториите около нашите домове, работни места, училища, ще допринесем за по-хубава и по-чиста околна среда – здравословна за нашите деца. Вярвам във вашата отзивчивост.” Лъчезар Яков - Кмет на Община Гулянци.