bg en
Новини > Община Гулянци - партньор в Трансграничен проект

Община Гулянци - партньор в Трансграничен проект

2012-03-29

 Община Гулянци е партньор по проект Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Чернецу (DJ 506) – Александрия,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042 (PVN 1020), Искър – Славовица, Област Плевен” финансиран по Договор № 46944/17.06.2011г. по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Водещ партньор по проекта е Окръжен съвет на окръг Телеорман, Румъния, а партньори са  Община Гулянци и Община Долна Митрополия. Продължителността на проекта е 30 месеца считано от  30.06.2011г. Общата му стойност е 7 691 837,70 евро.

 Целта на проекта е  подобряване на транспортната инфраструктура и условията за движение по пътищата в трансграничния регион чрез рехабилитация на  окръжен път 504 Чернецу (DJ 506) – Александрия, ремонт и реконструкция на път PVN 1026 Загражден - пристанище Загражден и ремонт  на общински  път PVN 1020 Искър - Славовица. В резултат на изпълнение на проекта ще се улесни движението по отсечките Гюргево-Русе, Александрия-Турну Мъгуреле и  Турну Мъгуреле – Никопол. Община Гулянци ще изпълнява частта от проекта „…, рехабилитация на път PVN 1026 Загражден - пристанище Загражден….”, на стойност 590,172.16 евро. На този етап Община Гулянци е сключила договори с изпълнители по проекта за изготвянето на Инвестиционен проект на идейна фаза, за предоставяне на „Консултации по време на  подготовката на проекта”, за превод на документи и при провеждането на срещи и други дейности. До момента са проведени четири работни срещи между членовете на екипите на трите партньора, в рамките на които са били обсъждани въпроси относно напредъка на проекта, направен е анализ на дейностите, отстранени са текущи проблеми в хода на проекта, систематизирани се задачите и отговорностите на партньорите през следващия период. На 23 февруари 2012 г. са верифицирани разходите, направени  до този момент по проекта, като няма отправени забележки към Община Гулянци от страна на контрольора. В момента се изготвя работен проект за рехабилитация на път PVN 1026 Загражден - пристанище Загражден. Предстои откриване на процедура за определяне на изпълнител на строителството.