bg en
Новини > Проверка на състоянието на дигите по поречието на р. Дунав

Проверка на състоянието на дигите по поречието на р. Дунав

2012-03-22

Специално сформирана комисия от Община Гулянци и "Напоителни системи" ЕАД – хидротехнически район Гулянци направи оглед на дигите по река Дунав с цел установяване на състоянието им. Комисията бе съставена от гл.специалист “Капитално строителство и инвеститорски контрол” – Венцислав Иванов, гл.специалист „Отбранителна мобилизация, подготовка и управление при кризи” - Цветомир Цанков, арх. Светла Радулова – началник отдел „Териториално и селищно устройство и инвестиционни дейности”, инж. Ценко Цачев – началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и Михаил Янчев – представител на "Напоителни системи" ЕАД – хидротехнически район Гулянци.

Комисията обходи хидро-техническите съоръжения по поречието на река Дунав и набеляза местата, които евентуално могат да създадат проблеми при високи води. За щастие на територията на общината по протежението на дигите няма сериозни нарушения. Единият от проблемите са дупките от земеровни животни. От Напоителни системи обясниха, че редовно тампонират такива дупки, но животните копаят нови и на практика е невъзможно да бъдат изгонени от естественото си обитание. Друг проблем е растителността, която изобилства по мокрия откос на дигата, както и слягането на короната на съоръжението на някои места. Преди две години от "Напоителни системи" е извършено насипване на короната и цялостно почистване от растителността на обща стойност 450 000лв. На този етап други такива масови мероприятия не са планирани. Средствата за поддръжка и ремонтни дейности по дигите идват от държавния бюджет - от Междуведомствената комисия към Министерски съвет, тъй като всички хидротехнически съоръжения са държавна собственост.

Към настоящия момент нивото на река Дунав е ниско и няма опасност от високи води, коментираха специалистите от "Напоителни системи". Въпреки това кметствата, които са по поречието - Искър, Гиген, Дъбован, Загражден и Сомовит са снабдени от Община Гулянци с по 200 чувала пясък, като те разполагат и със стари чували, съобщи гл. специалист  „Отбранителна мобилизация, подготовка и управление при кризи” – Цветомир Цанков и допълни, че е подадена заявка за още 2000 чувала.