bg en
Новини > Удължен е срока на проект „Подкрепа за достоен живот”

Удължен е срока на проект „Подкрепа за достоен живот”

2012-03-16

  Срокът за предоставяне на услугата „личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” е удължен с шест месеца. Проекта, който стартира през есента на 2010 година, се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общата му стойност, с последната актуализация е 50 милиона лева. Конкретен бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане, а партньори – общо 285 общини и райони в страната. Общия брой ползватели на услугата за страната е 9 360 души.

  От месец март 2011 година 35 „лични асистенти” от община Гулянци полагат грижи за 35 ползватели на услугата. Това са хора с увреждания и трайно намалена работоспособност, които не могат да се обслужват самостоятелно. Те са определени от специално сформирана комисия, след оценка на потребностите, извършена от специалисти от Дирекция социално подпомагане – Никопол, филиал Гулянци. Ползвателите на услугата сами са направили избора си на личен асистент. След удължаването на срока на проекта, назначените асистенти ще продължат да полагат грижи за хората с трайни увреждания още 6 месеца – до септември 2012 година. Екипът на проекта от Общинска администрация включва Марияна Трифонова – ръководител и Левтерина Георгиева – счетоводител.