bg en
Новини > На 29 февруари приключва проекта на Община Гулянци "Социален асистент и домашен помощник - за достоен живот в Община Гулянци".

На 29 февруари приключва проекта на Община Гулянци "Социален асистент и домашен помощник - за достоен живот в Община Гулянци".

2012-02-22

  В края на месец февруари приключва проекта на Община Гулянци „Социален асистент и домашен помощник – за достоен живот в община Гулянци”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Екипа от общинска администрация, който през изминалата една година работи по проекта включва Десислава Цветанова, ръководител проект и Димитрина Манолова, счетоводител, както и Деница Александрова представител на другият партньор по проекта “МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ” ООД.

В рамките на една година 37 самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания от селищата на общината ползваха услугите на 21 социални асистенти и домашни помощници. През декември месец 2011г., благодарение на реализирани икономии за срок от три месеца бяха наети още 9 души да полагат грижи за още 12 потребители, обясни Димитрина Манолова – счетоводител на проекта. Наетите социални асистенти и домашни помощници бяха ангажирани с извършване на ежедневни домакински дейности като почистване, приготвяне на храна и пазаруване, и дейности свързани със социалната и интелектуалната ангажираност на ползвателите на услугата – помощ при общуване, осъществяване на социални контакти, организиране на празници и други. Чрез проекта за възрастните хора и хората с увреждания бяха създадени условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот. От друга страна бяха разкрити определен брой работни места, което повиши икономическия потенциал на обхванатите семействата и ограничи насочването им към социалното подпомагане.

На заключителната пресконференция по повод приключването на проекта хората попълниха анкетни карти, в които споделиха мнението си. Общото виждане и препоръка на всички е проекта да продължи. Хората са доволни от възможността, която им е дадена - да са на работа. Освен това като коректен партньор по проекта Община Гулянци е изплащала парите на наетите по проекта всеки месец, за разлика от много места в страната където плащанията са реализирани през определени периоди, това сподели Кирил Ангелов – специалист „Социални дейности” към “МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ” ООД.   Десислава Цветанова обясни, че на този етап няма индикации проекта да бъде удължен, но Община Гулянци ще продължи да кандидатства за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” с други проекти насочени към намаляване на безработицата и подобряване качеството на живот на хората.