bg en
Новини > 41 безработни лица от община Гулянци се обучават по ОП "Развитие на човешките ресурси"

41 безработни лица от община Гулянци се обучават по ОП "Развитие на човешките ресурси"

2012-02-06

 

  В началото на годината стартираха поредните курсове по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в община Гулянци. 41 човека се обучават по специалността „Работник поддръжка на пътища” в рамките на един месец, като в момента тече практика. През февруари обучение в същото направление ще започнат още 69 души. Същевременно община Гулянци е подала заявка до Агенцията по заетостта за сформиране на курсове за 18 електротехници и 54 строители. На по-късен етап ще бъде подадена заявка и за сформиране на курсове по градинарство. Хората са от всички населени места на общината, като задължително условие е да са регистрирани в Бюрото по труда като безработни. За всеки ден от обучението си те получават стипендия - 8.00лв. Според условията на оперативната програма „Развитие” след приключване на курса и практиката по съответната специалност, 95% от лицата завършили успешно започват работа към общината и кметствата за период от 9 месеца или 1 година, в зависимост от направлението, в което работят. Останалият процент са подготвени кадри, които при необходимост да заместят назначените. Дейностите в които ще бъдат ангажирани строителите и работниците са поддръжка на пътища, алеи, тротоари и съоръжения. Електротехниците ще отговарят за инсталацията, поддръжката и монтажа на ел.линии и съоръжения. Градинарите ще бъдат ангажирани с облагородяване, залесяване, оформяне и поддръжка на тревни и паркови площи.

Финансирането на оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” е от „Европейския социален фонд” и националния бюджет. От стартирането на първите курсове в община Гулянци през декември 2010 година до момента курс на обучение са минали 304 безработни лица. Работа в общинския център и кметствата са започнали  291 от тях, заети в направленията – основни и довършителни работи, екология и опазване на околната среда, озеленяване и цветарство, електрически инсталации.