bg en
Новини > Публично обсъждане на проект „Изграждане на ветроенергиен парк в землището на с. Сомовит" на "ЕЛБА ЕНЕРДЖИ" АД гр.Ловеч

Публично обсъждане на проект „Изграждане на ветроенергиен парк в землището на с. Сомовит" на "ЕЛБА ЕНЕРДЖИ" АД гр.Ловеч

2012-02-06

 На 23.01.2012г. в Заседателната зала на Община Гулянци се проведе публично обсъждане на проект  на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ” АД гр. Ловеч  за изграждане на ветроенергиен парк в землището на с. Сомовит, с. Долни Вит и с. Милковица, община Гулянци. На обсъждането присъстваха: Лазарин Дочев – изпълнителен директор на дружеството, Иван Коцев, ръководител на офиса на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ” в гр. Плевен, Стоян Тълпигов и Борислав Попов – мениджъри на дружеството и Живко Иванов – ръководител на фирма „КАТ КОМ”. Към публичното обсъждане проявиха интерес предимно земеделски производители и жители от населените места, на чиято територия ще бъде изграден ветроенергийният парк.

Лазарин Дочев разясни подробно най-важните моменти от реализирането на проекта, чиято обща стойност е един милиард лева. Ветропаркът в землището на селата Сомовит, Долни Вит и Милковица ще бъде изграден от 40 броя генератори „Веста” от ново поколение, които са с височина 120м. и диаметър на ротора 112 м. Проекта предвижда изграждането на подстанция 120 мегавата с прилежащ водопровод и кабелни трасета - средно напрежение, които свързват всеки от генераторите с подстанцията. Изпълнителният директор на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ” гр. Ловеч подчерта положителния ефект, който ще окаже работата на дружеството в района. На първо място значително ще бъде подобрена инфраструктурата, изцяло за сметка на инвеститора. Освен това реализирането на проекта ще окаже социален ефект. В строителството ще бъдат ангажирани около сто местни жители. Работата по изграждането на подстанцията ще започне през лятото на тази година и ще продължи 2 години. След завършване на ветроенергийният парк ще бъдат разкрити около 30 постоянни работни места.            В заключение, на поставен въпрос дали фирмата получава съдействие от Община Гулянци, г-н Дочев изрази благодарност към Общинска администрация за позитивното отношение и оказаната помощ при оформянето на необходимите документи.

Още четири дружества работят на територията на община Гулянци по инвестиционни проекти за изграждане на ветроенергийни паркове.„В. Пауър” ЕООД - гр. София и „В. Пауър II” ЕООД – гр. София ще изграждат съвместно парк от 48 генератора и прилежаща подстанция в землищата на селата Милковица, Шияково и Ленково. Инвеститорите са в по-напреднал етап от реализацията на своето инвестиционно намерение. След като са минали през всички необходими процедури, предстои да им бъде издадено разрешение за строителство. Другото дружество - „Ей Уан Дивелъпмънт” ЕООД – София вече има издадено разрешително за строеж на три ветрогенератора в землището на с. Сомовит. С Решение на Общинския съвет и Заповед на кмета на общината на фирмата е дадено разрешение за укрепване на селскостопански пътища в района и това вече е факт. На етап проектиране е „Биа Ресурс” ЕООД гр. Белене. Дружеството има издадени визи за проектиране от главният архитект на община Гулянци за изграждане на ветроенергиен парк от 17 генератора с прилежаща подстанция в землището на с.Долни Вит.

            Ще припомним, че на територията на община Гулянци функционира един ветроенергиен парк с три ветрогенератора с производствена мощност 2 МВ/час на фирма „Велга” ООД гр. Ловеч.