bg en
Новини > На 24 януари РПУ - Гулянци отчете дейността си за 2011 година.

На 24 януари РПУ - Гулянци отчете дейността си за 2011 година.

2012-01-27

На 24.01.2012г. в салона на читалище „П.Р.Славейков 23” гр. Гулянци Районно полицейско управление – Гулянци отчете дейността си за изминалата 2011 година. На събитието присъстваха: Началник отдел „Охранителна полиция” при Областна дирекция на МВР Плевен – Комисар Мирослав Николов, административният ръководител при Районна прокуратура Никопол – Христо Киновски, зам.кмета на Община Гулянци – Паскал Пиличев, председателя на ОбС гр. Гулянци – Огнян Янчев, кметове на кметства, ръководители на местни дружества и институции, представители на бизнеса и граждани.

Отчета за дейността на полицейското управление през 2011 година и основните приоритети за настоящата година, представи началника на РПУ-Гулянци – Николай Бонев. Според направените анализи най-голям дял сред извършените престъпления на територията на общината заемат кражбите от частни домове, като в 90% от случаите предмет на посегателство са изделия от черни и цветни метали. Разкриваемостта на тези престъпления е около 40%.  На второ място в полицейския анализ се нареждат кражбите на животни и птици от частни стопани. И двата вида посегателства са сравнително трудни за разкриване, затова от РПУ-то апелират гражданите, ако станат свидетели или имат съмнение, че се извършва престъпление да сигнализират незабавно на телефон 112. Препоръчително е собствениците на имоти да вземат превантивни мерки срещу кражби – да укрепят стопанските и други постройки, в които съхраняват имущество, да осигурят осветление на имотите си през тъмната част на деня.

Като положителен факт бе отчетена липсата на регистрирани тежки криминални престъпления на територията на Община Гулянци. През отчетният период няма извършени убийства, а грабежите са сведени до минимум. Другият положителен факт е ръста на разкриваемостта на престъпленията спрямо 2010 година. През 2011 тя е 63-64%. Районното управление в Гулянци е едно от водещите в областта по образувани бързи и незабавни полицейски производства, отчете още Николай Бонев. Той очерта и приоритетите в работата за 2012 година – противодействие и ограничаване на престъпленията срещу собствеността, противодействие на корупцията, намаляване на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица, които заемат около 10% от установените извършители през 2011 година. Сред поставените цели е връщането на доверието на гражданите в органите на реда, чрез активна работа по програмата на МВР „Полицията в близост до обществото”.