bg en
Новини > програма "Развитие" откриване на работни места

програма "Развитие" откриване на работни места

2011-08-24

Като част от антикризисните мерки на правителството, от 1 март стартира новата схема "Развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) на Агенцията по заетостта (АЗ), която предвижда квалификация и преквалификация на 65 000 души, като 52 хил. ще бъдат включени в заетост по проекта.

Община Гулянци има одобрени заявки за длъжностите: инспектор екология -6, работник строителство-30, електромонтьор по изграждане и ремонт на електропроводни линии и мрежи-16 и ръководещ обредни  и ритуали-6. Броя на лицата, които са  наети е общо 58. За длъжността градинар, са наети е 163 човека.В момента протича курс на обучение на 75 градинари, които в началото на месец септември ще бъдат наети на работа. Подадена е и заявка за още 60 градинари и 40 пътищари.