bg en
Новини > Започнаха ремонтите на уличната мрежа на територията на Община Гулянци

Започнаха ремонтите на уличната мрежа на територията на Община Гулянци

2011-08-23

Основен ремонт на общински път PVN1022 /ІV -11045/ Гиген –Дъбован – Гулянци.” и „Текущ ремонт на улици на територията на Община Гулянци”.Ремонтите представляват асфалтиране на ул."Васил Левски", ул."Ал.Стамболийски", ул."Г.Бенковски",ул.Вола" гр. Гулянци, асфалтиране на улици в с. Долни Вит, Крета и искър.А текущият ремонт на улиците се състои в полагане на трошено каменна настилка на улици в с.Дъбован,с.Загражден,с.Шияково,с.Гиген и с. Милковица и бетониране на улици в с.Сомовит,с.Крета и с. Гиген.