bg en
Новини > ПРАЗНИЧНИ ДНИ В ОДЗ НЕЗЕБРАВКА ГР. ГУЛЯНЦИ

ПРАЗНИЧНИ ДНИ В ОДЗ НЕЗЕБРАВКА ГР. ГУЛЯНЦИ

2010-03-30

На 30март и 01 април се проведоха празнични дни в ОДЗ Незабравка гр. Гулянци. Тържествата бяха посветени на 30 години ОДЗ „Незабравка”и 45 години предучилищно възпитание в град Гулянци. На 30март бяха засадени дървета и храсти в двора на градината, децата изнесоха детска оперета „Среща с пролетта”. На 01 април бе проведен „Тържествен педагогически съвет”, Изложба – базар „Великден здрав и червен” и „Концерт на децата „Незабравка – приказка без край” 

 
   История на ОДЗ  „Незабравка”   15.02.1965 г.-открита първата целодневна група ДГ,с директор Камелия Гечева01.04.1974 година –към  ЦДГ се разкриват още две групи ЦДГ. 1976 година  - в сградата на бившето МТС/днес  ПСПБС/ се разкриват още 3 целодневни групи, т.е. общо 6 групи6.ХІ.1979 година – по настояване на г-жа Веска Радулова за една година е построена специална сграда за децата от 1 до 6-годишна възраст.В ОДЗ „Знаме на мира” функционират  две групи Детска ясла и 4 групи ЦДГ към ОДЗ . Директор Богданка Давидова Александрова.В частна къща до 1986 година функционира 2 – групна ЦДГ с директор К.Гечева.От 1 986  в гр.Гулянци  остава само  ОДЗ”Знаме на мира”.От м.октомври 1990 година по решение на ПС,ОДЗ се преименува в ОДЗ „Незабравка”!