bg en
Новини > "Да сбъднем мечтите си!"

"Да сбъднем мечтите си!"

2016-08-11

На 9 август заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договорите на първите 54 одобрени бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по две процедури в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщиха от МОН. Договорите са подписани от министъра на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган.  Процедурите са „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

 

Безвъзмездната помощ, която е общо над 32 000 000 лв., ще бъде предоставена на  общини, училища, детски градини и неправителствени организации. С изпълнението на проектите се очаква до края на 2018 г. общо 27 000 деца, ученици и младежи от етнически малцинства и от семейства на бежанци да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

Сред училищата с одобрени проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” е  СУ „Асен Златаров” с. Гиген. Проекта „Да сбъднем мечтите си” е на стойност 241 739,70 лева и ще бъде изпълнен в партньорство с Община Гулянци и Сдружение „Знание” – Плевен. Срокът му е 29 месеца.

Проекта предвижда организиране и провеждане на дейности за осигуряване на благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците. Ще бъдат създадени дванадесет клуба в различни направления – екология, традиции, музика, изобразителни и приложни изкуства, техника, спорт. Ще бъдат проведени две сини и две зелени училища и „Училище за родители”. С цел обезпечаване на дейностите ще бъдат доставени: технически средства; спортни и туристически стоки; костюми; учебна литература и пособия. По проекта ще бъдат организирани опознавателни и образователни екскурзии, тематични празници и кръгла маса.