bg en
Новини > Покана за публично обсъждане на поемане на общински дълг

Покана за публично обсъждане на поемане на общински дълг

2009-12-11

 

     ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

 

 

К А Н И

            Населението на общината на 17.12.2009г. от 14.00 ч. в малкия салон на НЧ „П.Р. Славейков" гр. Гулянци, за публично обсъждане встъпването в дълг на Община Гулянци по спечелени проекти и сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007-2013г. По сключен договор № 15/322/00319/23.10.2009г. „Обновяване и развитие на населените места в Община Гулянци чрез реконструкция и изграждане на улично осветление", размера на помощта е 1 607 352.00 лв. По сключен договор № 15/322/00315/23.10.2009г. „Благоустройство на площадите на селата Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково, Ленково и Община Гулянци, размера на помощта е 1 598 536.00 лв.