bg en
Новини > Социално инвестиционен фонд

Социално инвестиционен фонд

2009-10-07

В Община Гулянци е постъпило писмо от Социално инвестиционният фонд, с което ни информират, че поради налагащото се оптимизиране на бюджета на МТСП в изпълнение на ПМС № 196 от 11.08.2009 год. за допълнителните мерки за ограничаване на не лихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 год. Обект МП 1600 – Дневен център за възрастни на пенсионна възраст – гр. Гулянци ще бъде финансиран до 31.12.2009 год. със средства до 127 440,77 лв. с ДДС и при това положение обектът остава  преходен  и остатъкът от договорените средства по Споразумението за финансиране за обекта ще може да бъде използван след 01.01.2010 год. С изпълнителя бяха уточнени дейностите по ремонта на сградата във връзка с отпуснатите средства на стойност 127 440,77 лв. с ДДС за завършване на определени етапи от преустройството и с цел опазването на цялостта и избягване посегателство върху имуществото.