bg en
Новини > Срокове за подаване на заявления за ползване на общински пасища -20.02.2014г.

Срокове за подаване на заявления за ползване на общински пасища -20.02.2014г.

2014-01-29

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ  НА ГР.ГУЛЯНЦИ

 

Във връзка с предоставянето на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2014 г. е необходимо в срок до 20.02.2014 г. желаещите да наемат общински пасища от землището на гр.Гулянци да се явят в стая 211 на Общината и да заявят желанието си да ползват пасища за отглеждане на пасищни животни. След изготвяне на протокол , заявените пасища ще се предоставят за ползване за срок от 1 год., като заплащането става при подписването на договора по 5лв./дка в Сектора за обслужване на граждани.