bg en
Новини > Асфалтиране и Баластриране

Асфалтиране и Баластриране

2009-10-07

През месец ноември със средства от общинския бюджет ще бъдат  ремонтирани улици /асфалтови кръпки/ за гр. Гулянци улиците са: “Ал. Стамболийски”, ул. “Георги Бенковски”, ул. “Вола”, ул.”Иван Асен ІІ”, ул. “Свобода”, ул.”Струма”, ул. “Марин Дринов”, ул.”Хр. Смирненески”, ул. Йордан Йовков”, ул.”Софроний Врачански”, ул. “д-р Ал.Войников”

за  с. Шияково – ул. “Васил Левски”

за  с. Крета – ул. “Ал. Стамболийски”

за с. Искър – ул. “Стара планина” и ул.” Искър”

за с. Гиген – ул. “Ст. Караджа”, ул. “Марица”, ул. “Н.Й. Вапцаров”, ул “Перущица”.

 

Баластрирани ще бъдат улици в селата: Дъбован, Сомовит, Долни Вит, Загражден, Шияково, Ленково, Крета, Гиген и бетониране на улици в с. Милковица, с.Сомовит и с. Искър.

-Асфалтирането ще се изпълни от фирма “Виастрой” АД гр. Ловеч, стойността на ремонтните работи възлиза на  135 921,61 лв. с ДДС.

-Баластрирането и бетонирането на улиците е възложено на “Мизия 2004” ООД гр. Плевен и стойносттта на договора е 90 698,88 лв.