bg en
Новини > Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

2009-10-07

Сключен е договор с “Бенстар” ООД гр. Плевен за изграждане на система за видеонаблюдение във всички населени места на територията на Община Гулянци. Ще бъдат разпределени 50 камери за всички населени места и 11 компютърни конфигурации за всички кметства.С изграждането на тази система Кмета на Общината Лъчезар Яков, се надява да намалеят набезите срещу общинско имущество и нарушенията на обществения ред.