bg en
Новини > Заключителен концерт по проект "Урок по толерантност"

Заключителен концерт по проект "Урок по толерантност"

2013-04-24

   

На 24 април в салона на читалище „П. Р. Славейков 1923” гр. Гулянци се проведе заключителен концерт на учениците от Гулянци и Гиген, участници в проект „Урок по толерантност”. Децата от клубовете по интереси, създадени през миналата година към двете училища, превърнаха мероприятието в един истински празник на добротата и приятелството, изкуствата и таланта. На сцената малките артисти представиха тематични драматизации, пяха песни от фолклора на различните етноси, свириха и танцуваха. Във фоайето на читалището бе подредена изложба с ръчно изработени от учениците сувенири, колажи, картини. Гости на празника бяха ръководителя на проекта Иво Тодоров, координатора – Васимир Радулов, представители от Общинска администрация, учители, ученици, родители. Всички те имаха възможност да се убедят не само в уменията на децата и способностите, които са развили и усъвършенствали, чрез участието си в проекта, но и проследиха детайлно тяхната работа през изминалите месеци в прекрасни и трогателни презентации, дело на ръководителите на клубовете по интереси.

   

Ще припомним, че проекта „Урок по толерантност” бе реализиран в периода от края на октомври 2012 до края на април 2013 година. Водеща организация е Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб АРЕНА” гр. София, а партньори СОУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци и СОУ „Асен Златаров” с. Гиген. Проекта на стойност 180 000лв. е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Основната цел е интеграция на децата от небългарски етноси, чрез създаването и обхващането им в различни клубове – толерантност; допълнително изучаване на български език; традиции и обичаи; музика; изкуство и занаяти.

Постигнатите резултатите от проекта съответстват напълно със стратегическите цели на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и приоритетните направления и индикаторите на схема: „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, обобщават от СНЦ „Спортен клуб АРЕНА”. Чрез реализирането на проекта са създадени устойчиви практики за участие на децата от етническите малцинства в различни дейности, които им дават възможност да развиват своите таланти в творческите инициативи, а по този начин се подпомага адаптирането и интегрирането им в образователната система. Координатора на проекта Г-н Радулов сподели, че СНЦ „Спортен клуб АРЕНА” има идеята и за в бъдеще да осъществява проекти съвместно с местните училища, защото настоящото партньорство е било отлично и резултатно. Директорите на двете гимназии Митко Нитов и Николина Маркова увериха, че от следващата учебна година клубовете, към които има най-голям интерес от страна на децата ще продължат да функционират под формата на СИП.