bg en
Новини > Приключи проверката на състоянието на дигите по поречието на р. Дунав

Приключи проверката на състоянието на дигите по поречието на р. Дунав

2013-04-23

Приключи пролетната проверка на предпазните диги по река Дунав и  проводимостта на речните корита и отводнителни канали на територията на община Гулянци. Проверката се извършва задължително всяка година от представители на Областна администрация, Напоителни системи, Областна Дирекция „Земеделие”, ОУ ПБЗН, РИОСВ, Община Гулянци и кметовете на кметства.

Като цяло техническото състояние на защитните съоръжения е задоволително, констатира проверката. На някои места са установени нарушения на короната на дигата от нерегламентирано преминаване на тежкотоварни превозни средства, както и разораване от земеделски производители в основите, от към сухата страна, но сами по себе си те не представляват опасност за целостта на съоръженията. Въпреки това след задължителното изготвяне на констативни протоколи от междуведомствената комисия, на нарушителите ще бъдат издадени предписания за отстраняване на нередностите.

Специалистите коментират, че опасност от преливане на реката или скъсване на дигите няма, още повече, че нивото на Дунав през последните дни спада.

Границата на община Гулянци с река Дунав е най-дългата в Плевенска област. 34 км. са изградените защитни съоръжения по поречието, а с вътрешните диги по реките Вит и Искър са общо 98 км.. Те са държавна собственост, стопанисвани от Напоителни системи.