bg en
Новини > Работна среща по проект за трансгранично сътрудничество

Работна среща по проект за трансгранично сътрудничество

2013-03-25

  

На 25 март Община Гулянци бе домакин на поредната работна среща във връзка с изпълнението на проект Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Чернецу (DJ 506) – Александрия,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042 (PVN 1020), Искър – Славовица, Област Плевен” финансиран по Договор № 46944/17.06.2011г. по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г. Водеща организация по проекта е Окръжният съвет на окръг Телеорман, Румъния, а партньори са  Община Гулянци и Община Долна Митрополия.

На работната среща присъстваха представители на администрациите от Румънска и Българска страна. Акцент в изложението бе отчета за изпълнените до момента дейности по проекта и очертаване на предстоящите. Елена Сфинтеш – мениджър на проекта, разясни главната цел, чрез рехабилитацията на пътните отсечки в трансграничния район да бъде улеснен трафика към граничните пунктове Гюргево – Русе и Турну Мъгуреле – Никопол. Нагледно тя представи със снимки на какъв етап от реализирането на проекта са в Румъния, като поясни, че заложените дейности са изпълнени на 60%.

Продължителността на проекта е 30 месеца считано от  30.06.2011г.. Общата му стойност е 7 691 837,70 евро. Община Гулянци изпълнява частта от проекта „… рехабилитация на път PVN 1026 Загражден - пристанище Загражден….” на стойност 590 172, 16 евро. Проекта предвижда промяна на габарита на пътя, който води от централната улица в с. Загражден до пристанището, от габарит  3/5 на габарит 6/8 с цел подобряване на технико – експлоатационното състояние на пътя, качеството на износващия пласт и безопасността на движението. Създаването на нова настилка, възстановяването на пътните принадлежности, попълването на пътната сигнализация с пътни знаци ще гарантират по-добра безопасност и удобства при пътуване.

Дейностите по проекта и от страна на Община Гулянци също се извършват в срок. До месец юни предстои сключване на два договора за “Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по ремонта и реконструкцията на път PVN 1026  на приблизителна стойност 7 500 € и за “Ремонт и реконструкция на път PVN 1026 на приблизителна  стойност 437 966,52 €.