bg en
Новини > Работна среща по проблемите на реда и сигурността в община Гулянци

Работна среща по проблемите на реда и сигурността в община Гулянци

2012-10-16

  

На 16 октомври в конферентната зала на Община Гулянци се проведе работна среща за обсъждане на Наредба №1 на Общински съвет Гулянци за опазване на обществения ред и сигурността на територията на общината и проблемите в тази сфера. На срещата инициирана от  Пенсионерски клуб „Възраждане” гр. Гулянци, присъстваха кмета на общината – Лъчезар Яков, председателя на общинския съвет – Огнян Янчев, началника на Районното полицейско управление – Николай Бонев, представители на органите на реда, общински съветници, представители на администрацията, ръководители на институции и фирми, имащи отношение към проблемите на реда и сигурността, граждани.

Мероприятието бе открито от организаторите – ПК „Възраждане” с кратка литературно-музикална програма, която беше подходящо тематично въведение. Чрез песните и стиховете, женската вокална група създаде родолюбива нагласа у присъстващите и в този дух протече цялата среща.

Сред най-обсъжданите проблеми бе разграбването на  сградния фонд на ЖП гара Милкоовица. Преслав Петров – началник гара обясни, че отговорността за опазването на имуществото е на БДЖ и че набезите от крадци са започнали след промени в графика на дежурствата, поради съкращения. Стана ясно, че органите на реда и местната власт са сигнализирани неведнъж за кражбите и срещу извършителите са предприети мерки, доколкото е в компетенциите и правомощията   на Общината и РПУ-то, с констатираните случаи се занимава Транспортна полиция и прокуратурата. Кмета на общината и представителя на БДЖ увериха присъстващите на срещата, че в момента работят съвместно за изграждането на ЖП спирка в близост до прелеза и главния път за удобство на гражданите.

Другите коментирани в рамките на срещата проблеми се отнасяха основно за нарушаването на обществения ред, а именно пускането на коне свободно по улиците и преминаването на ППС с животинска тяга през централната част на града, което е забранено. И за двата вида нарушения има съставени десетки актове на собствениците, но събираемостта е минимална и съответно ефекта от прилагането на тази мярка също. На срещата бе поставен въпрос и за безстопанствените кучета, които скитат по улиците на града. Г-н Яков обясни, че в следващите дни ще бъде организирана хайка от специализирана фирма, която залавя кучетата, кастрира ги и ги връща обратно. Процедурата струва на общината по 90лв. на куче.

Началника на РПУ-Гулянци Николай Бонев информира присъстващите, че през изминалото деветмесечие престъпността на територията на общината бележи лек ръст спрямо предходни периоди, но за сметка на това разкриваемостта е около 50%, сред най-високите проценти в областта. Двете тежки криминални престъпления, регистрирани в управлението през тази година са разкрити, съобщи още Николай Бонев.

Във връзка с осъществяването на контрола по Наредба №1 кмета на общината Лъчезар Яков информира гражданите, че от началото на годината има издадени 72 наказателни постановление и 17 акта за нарушения на Закона за горите. Всичко това обаче не е достатъчно, за да осигури спокойствието на гражданите. Необходимо е към мерките, които прилагат органите на реда и местната власт да се добави и гражданското съзнание. Присъстващите на срещата се обединиха около идеята Наредба №1 да бъде отпечатана в мини версия и да бъде разпространена сред населението. Освен това бе обсъдена възможността за създаването на Обществен съвет, който да осъществява връзката между гражданите, местната власт и институциите.

Ще припомним, че първата подобна среща, относно проблемите по реда и сигурността се проведе през месец април. Участниците в нея си обещаха да превърнат тези срещи в традиция. Тогава обсъжданите проблеми касаеха кражбите, нарушенията на Закона за движение по пътищата,.... През април кмета на общината Лъчезар Яков пое ангажимент да въведе задължителна регистрация за пътните превозни средства с животинска тяга и това вече е факт. По Наредба №1 всички собственици на каруци са задължени да ги регистрират, като им се дава регистрационен номер. Така органите на МВР и местната власт могат да осъществяват по-ефективен контрол.