bg en
Новини > Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се реализира успешно в Община Гулянци

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се реализира успешно в Община Гулянци

2012-09-29

150 безработни лица от община Гулянци ще започнат обучение в направление „Градинарство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие” до края на годината. По голяма част от тях ще започнат работа към общината и кметствата след завършване на обучителния курс. Работниците ще бъдат ангажирани с поддръжка и облагородяване на паркове, площади, тротоари, обществени места и зелени зони в общинския център и населените места.

Ще припомним, че към момента в община Гулянци по оперативната програма са заети 348 лица. 105 от тях с длъжност „Работник поддръжка на пътища”, 18 – „Електромонтьор по изграждане и ремонт на електропроводни линии и мрежи”, 54 са строителните работници и 171 - градинарите. Според условията на програмата всички те първо са преминали обучителен курс и практика по съответната специалност. Дейностите, в които са ангажирани хората са основни и довършителни работи, екология и опазване на околната среда, озеленяване и цветарство, електрически инсталации.

Финансирането на оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” е от „Европейския социален фонд” и националния бюджет. От стартирането на първите курсове в община Гулянци през декември 2010 година до момента курс на обучение са минали около 1000 безработни лица. Работа в общинския център и кметствата за срок от 1 година или 9 месеца, в зависимост от направлението, са започнали  95% от тях.  С последното си решение Комитета по наблюдение на ОП “Развитие на човешките ресурси” промени критериите за избор на операция по схема „Развитие”, като изпълнението на проекта се удължава до 31.12.2014 г. От 01.09.2012 г. е въведен нов размер на работната заплата за  наетите на работа лица от работодател - община или структура на държавната администрация в размер на 380 лв.

Комитетът по наблюдение прие промени  и в схемата „Аз мога повече”, която също се реализира успешно в община Гулянци. През тази година 25 работещи и самоосигуряващи се лица завършиха обучителен курс по английски език и 15 по компютърна грамотност. През есента нови курсове по английски език ще започнат още 20 души, за придобиване на начална компютърна грамотност – 10 и за придобиване на специалност в сферата на информационните технологии – 35. Промените в схемата „Аз мога повече” са обусловени от нарастващия интерес на заетите лица за обучение чрез ваучерния механизъм, с който се постига бърз и улеснен достъп на всички желаещи да повишат професионалната си квалификация, да подобрят езиковите си умения и дигитална компетентност. Бюджетът на схемата е увеличен с 50 млн.лв. Срокът за провеждане на обученията се удължава до 31.08.2014г. Предвижда се новата сесия да стартира от началото на месец октомври във всички Дирекции бюра по труда. Гражданите подали от първата сесия документи за кандидатстване ще бъдат приоритетно уведомявани за възможността да си избират Доставчик за обучение. Валидността на ваучерите е удължена до 31.12.2014г.