bg en
Общинска администрация >>> > ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ЮНИ 2009 Г.
 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Пореден
номер
Регистрационен
номер /Рег. №/дата
Вх.№ на заявление за регистрация Адрес Управител Телефон
1 1/09.06.2010 9400-874/09.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Добруджа"2 И. Ж. Ш. ............
2 2/16.06.2010 9400-925/16.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Добруджа"2 Д. Д. П. ............
3 3/30.06.2010 9400-1023/30.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Добруджа"2 О. Б. Я. .............
4 4/30.06.2010 9400-1024/30.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски"6 Д. Цв.Цв. .............
5 5/30.06.2010 9400-1026/30.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Добруджа"2 М. В. Й. .............
6 6/30.06.2010 9400-1029/30.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски"6 Пл. Кр. И. ............
7 7/30.06.2010 9400-1031/30.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски"6 Л. Бл. С. .............
8 8/30.06.2010 9400-1032/30.06.2010г. гр.Гулянци,ул."Вола"5 К.Л.Ас. .............
9 9/30.06.2010 9400-1033/30.06.2010г. гр.Гулянци,ул."Плевен"7 Т.П.Ст.  
10 10/30.06.2010 9400-1034/30.06.2010г. гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски"6 Сн. П. М.