bg en
Общинска администрация >>> > Публичен регистър за продадените имоти общинска собсвеност извън регулация

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 

ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ,

за периода  до  31.12.2009 год.

/на основание чл.41, ал.4 от ЗОС/

Селище

№ на имота

Дка

 № на акта за общ.собств.

Пазарна оценка

Оценката от ОбС

Продажна цена

Начин на разпореждане

Купувач

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сомовит

000200

5.209

5284/19.08.2005 г.

846.00

Решение №  421/29.06.2005

947.00

Конкурс

16.09.2005 г.

„Ерго"ООД гр.Ямбол

Васил Кирилов Алексиев

2.

Сомовит

000201

4.449

3232/19.08.2005 г.

702.00

Решение №  421/29.06.2005

2100.00

Конкурс

16.09.2005 г.

„Генимекс инвест"ЕАД гр.Плевен

Венцислав Мичков Вацов

3.

Сомовит

00145

2.691

352/19.08.2005 г.

385.00

Решение №  421/29.06.2005

1150.00

Конкурс

16.09.2005 г.

„Генимекс инвест"ЕАД гр.Плевен

Венцислав Мичков Вацов

4.

Сомовит

000106

3.040

3251/19.08.2005 г.

474.00

Решение №  421/29.06.2005

575.00

Конкурс

16.09.2005 г.

„Ерго"ООД гр.Ямбол

Васил Кирилов Алексиев

5.

Долни Вит

000063

71.576

4285/10.11.2006 г.

33283.00

Решение №  780/29.11.2006

33283.00

Конкурс

08.12.2006 г.

„М.З.В.-България"

Яков Нарконски

6.

Долни Вит

040008

59.001

4331/10.11.2006 г.

44251.00

Решение №  780/29.11.2006

44251.00

Конкурс

08.12.2006 г.

„М.З.В.-България"

Яков Нарконски

7.

Долни Вит

040009

14120

4330/10.11.2006 г.

9531.00

Решение №  780/29.11.2006

9531.00

Конкурс

08.12.2006 г.

„М.З.В.-България"

Яков Нарконски

8.

Гулянци

501037

0.444

181.00

Решение №  725/31.08.2006

181.00

Търг

17.11.2006 г.

Божидар Йорданов Пенев

9.

Дъбован

000060

5.000

8426/23.06.2006 г.

3000.00

Решение №  667/31.05.2006 г.

3600.00

Търг 01.09.2006г.

Величко Иванов Великов

10.

Гулянци

501035

0.775

8153/04.12.2006 г.

316.00

Решение № 821/26.01.2007

316.00

Търг 23.02.2007 г.

Иво Венелинов Геров

11.

Гулянци

501018

0.765

8154/04.12.2006 г

312.00

Решение № 857/28.02.2007

312.00

Търг 21.03.2007 г.

Тошко Радев Турицов

12.

Гулянци

501019

0.500

8155/04.12.2006 г.

204.00

Решение № 857/28.02.2007

312.00

Търг 21.03.2007 г.

Тошко Радев Турицов

13.

Гулянци

199024

2.999

6595/02.04.2007 г.

641.00

Решение № 914/30.05.2007

641.00

Търг 27.06.2007 г.

Денко Сталинов Георгиев

14.

Гулянци

199026

3.000

6596/02.04.2007 г.

700.00

Решение № 914/30.05.2007

700.00

Търг 27.06.2007 г.

Денко Сталинов Георгиев

15.

Гулянци

501048

0.499

8171/02.05.2007 г.

204.00

Решение № 935/29.06.2007

204.00

Търг 18.07.2007 г.

Калоян Стефанов Игнатов

16.

Гулянци

501052

1.084

8165/25.04.2007 г.

443.00

Решение № 938/29.06.2007

443.00

Търг 18.07.2007 г.

Калоян Стефанов Игнатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.

Гулянци

501001

0.616

8168/27.04.2007 г.

252.00

Решение № 937/29.06.2007

252.00

Търг 18.07.2007 г.

Красимир Ангелов Косаков

18.

Гулянци

501059

0.535

8176/10.05.2007 г.

219.00

Решение № 944/29.06.2007

219.00

Търг 18.07.2007 г.

Емил Борисов Иванов

19.

Гулянци

501066

0.616

8790/10.05.2007 г.

252.00

Решение № 943/29.06.2007

252.00

Търг 18.07.2007 г.

Мария Никифорова Ячева

20.

Гулянци

501067

2.473

8180/10.05.2007 г.

1010.00

Решение № 943/29.06.2007

1010.00

Търг 18.07.2007 г.

Мария Никифорова Ячева

21

Гулянци

501119

0.629

8178/10.05.2007 г.

257.00

Решение № 945/29.06.2007

257.00

Търг 18.07.2007 г.

Людмил Мончев Ячев

22.

Гулянци

501036

0.576

3446/23.04.2007 г.

235.00

Решение № 939/29.06.2007

235.00

Търг 18.07.2007 г.

Димитър Петров Ирличанов

23.

Гулянци

501038

0.810

8170/02.05.2007 г.

331.00

Решение № 940/29.06.2007

331.00

Търг 18.07.2007 г.

Димитър Петров Ирличанов

24.

Гулянци

501078

0.536

8172/03.05.2007 г.

219.00

Решение № 934/29.06.2007

219.00

Търг 18.07.2007 г.

Николай Георгиев Николов

25.

Гулянци

000672

0.812

3647/07.06.2007 г.

589.00

Решение № 946/29.06.2007

589.00

Търг 18.07.2007 г.

Георги  Димов Ивонв

26.

Гулянци

501082

0.918

8185/17.07.2007 г.

375.00

Решение № 961/27.07.2007

375.00

Търг 22.08.2007 г.

Йордан Ангелов Каменов

27.

Гулянци

501081

0.939

8184/17.07.2007 г.

384.00

Решение № 962/27.07.2007

384.00

Търг 22.08.2007 г.

Анатоли Йорданов Каменов

28.

Гулянци

501116

0.573

8183/16.07.2007 г.

234.00

Решение № 963/27.07.2007

234.00

Търг 22.08.2007 г.

Янков Петков Цанин

29.

Сомовит

203001

25.175

8496/22.12.2006 г.

17979

Решение № 819/26.01.2006

17979.00

Търг 19.09.2007 г.

Велизар Димитров Буюклиев гр.Варна

30.

Гулянци

501010

2.447

8157/04.12.2007 г.

1000.00

Решение № 880/30.03.2007

1000.00

Търг 28.11.2007 г.

Владимир Тодоров Цветков

31.

Гулянци

501011

0.500

8158/04.12.2007 г.

204.00

Решение № 880/30.03.2007

204.00

        Търг 28.11.2007 г.

Владимир Тодоров Цветков

32.

Гулянци

501012

0.8159

8159/047.12.2007 г.

333.00

Решение № 880/30.03.2007

333.00

       Търг 28.11.2007 г.

Владимир Тодоров Цветков

33.

Гиген

228009

4.362

3146/13.08.2007 г.

2063.00

Решение № 1010/19.10.2007

2063.00

Търг 28.11.2007 г

„Юпи клуб"ЕООД гр.София

Юлиян Стоилов Николов

34.

Гулянци

501006

0.500

8193/05.09.2007 г.

204.00

Решение № 1008/19.10.2007

204.00

Търг 18.02.2008 г

Пламен Славчев Георгиев

35.

Гулянци

501051

0.566

8196/27.09.2007 г.

231.00

Решение № 74/31.01.2008

231.00

Търг 18.02.2008 г

Ганка Иванова Калинова

36.

Загражден

000193

4.833

1005/04.07.2007 г.

2852.00

Решение № 964/27.07.2007

2852.00

Търг 18.02.2008 г

„Икос"ООД гр.Плевен

Емил Тинков Панков

37.

Загражден

000179

5.747

1003/04.07.2007 г..

3391.00

Решение № 964/27.07.2007

3391.00

Търг 18.02.2008 г

„Икос"ООД гр.Плевен

Емил Тинков Панков

38.

Гиген

456004

8.221

7330/13.08.2007 г.

10075.00

Решение № 977/31.08.2007

10075.00

Търг 18.02.2008 г

„Кредитконсулт"ООД гр.София

Катя Михайлова Кирева

39.

Крета

007015

7.950

5837/14.12.2007 г.

3111.00

Решение № 76/31.01.2008

3111.00

Търг 25.03.2008 г

ЕГ"Сигма-Станислав Страхилов"гр.Гулянци

40.

Ленково

812006

1.678

7333/14.12.2007 г.

938.00

Решение № 82/31.01.2008

938.00

Търг 25.03.2008 г

Страхил Крумов Янчев

41.

Ленково

812010

2.381

7334/14.12.2007 г.

1331.00

Решение № 82/31.01.2008

1331.00

Търг 25.03.2008 г

Страхил Крумов Янчев

42.

Гулянци

501061

0.572

8599/12.10.2007 г.

271.00

Решение № 75/31.01.2008

271.00

Търг 25.03.2008 г

Анета Миткова Атанасова

43.

Гулянци

501121

0.536

8191/05.09.2007 г.

219.00

Решение № 1006/19.10.2007

219.00

Търг 25.03.2008 г

Валентин Георгиев Ерминов

44.

Гулянци

501118

0.400

8602/22.10.2007 г.

189.00

Решение № 70/31.01.2008

189.00

Търг 25.03.2008 г

Пламен Петров Георгиев

45.

Гулянци

501040

0.897

8203/12.10.2007 г.

424.00

Решение № 71/31.01.2008

424.00

Търг 25.03.2008 г

Явор Симеонов Москов

46.

Гулянци

501075

0.935

8190/05.09.2007 г.

382.00

Решение № 1004/19.10.2007

382.00

Търг 25.03.2008 г

Владислав Тошков Николов

47.

Гулянци

501077

0.621

8169/27.04.2007 г.

254.00

Решение № 936/29.06.2007

254.00

Търг 25.03.2008 г

Борислав Веселинов Миланов

48.

Гулянци

501044

1.040

8192/05.09.2007 г.

429.00

Решение № 1007/19.10.2007

429.00

Търг 25.03.2008 г

Пепа Миткова Димитрова

49.

Гулянци

501117

0.964

8195/27.09.2007 г.

394.00

Решение № 733/31.01.2008

394.00

Търг 25.03.2008 г

Пепа Миткова Димитрова

50.

Гулянци

501071

1.049

8189/05.09.2007 г.

429.00

Решение № 1005/19.10.2007

429.00

Търг 25.03.2008 г

Цветелина Янакиева Иванова

51.

Гулянци

501015

0.674

8199/12.10.2007 г.

319.00

Решение № 72/31.01.2008

319.00

Търг 25.03.2008 г

Цветомир Илиев Манов

52.

Гулянци

501045

0.527

8593/12.12.2007 г.

215.00

Признато право на ползване

215.00

Заповед № РД09-186/17.04.08г

Николай Георгиев Бондоков

53.

Гулянци

501046

0.563

8594/12.10.2007 г.

266.00

Решение № 137/29.04.2008

266.00

Търг 06.06.2008 г

Анета Миткова Атанасова

54.

Гулянци

501087

1.977

8614/23.10.2007 г.

935.00

Решение № 132/29.04.2008

935.00

Търг 06.06.2008 г

Анатолий Парашкевов СКилов

55.

Гулянци

501088

0.644

8615/23.10.2007 г

305.00

Решение № 141/29.04.2008

305.00

Търг 06.06.2008 г

Анатолий Парашкевов СКилов

56.

Гулянци

501084

0.901

 8611/23.10.2007 г

426.00

Решение № 136/29.04.2008

426.00

Търг 06.06.2008 г

Величко Иванов Великов

57.

Гулянци

501062

0.600

8600/12.10.2007 г.

284.00

Решение № 140/29.04.2008

284.00

Търг 06.06.2008 г

Янко Борисов Петрушев

58.

Гулянци

501122

0.395

8194/27.09.2007 г.

161.00

Решение № 102/29.02.2008

161.00

Търг 06.06.2008 г

Сашо Илиев Байчлов

59.

Гулянци

501042

0.867

8304/12.10.2007 г.

410.00

Решение № 139/29.04.2008

410.00

Търг 06.06.2008 г

Цветан Кирилов Янков

60.

Гулянци

501049

0.496

8596/12.10.2007 г.

235.00

Решение № 69/31.01.2008

235.00

Търг 06.06.2008 г

Любомир Иванов Лалев

61.

Гулянци

501090

1.266

8616/23.10.2007 г.

599.00

Решение № 131/29.04.2008

599.00

Търг 06.06.2008 г

Валентин Димитров Златанов

62.

Гулянци

501080

0.599

8150/10.07.2006

245.00

Признато право на ползване

245.00

Заповед №РД09-414/22.08.06 г.

Илийчо Георгиев Мозайков

63.

Гулянци

18099.395.3

5.500

4262/19.05.2003 г.

3575.00

Решение № 129/29.04.2008

3575.00

Търг 06.06.2008 г

ЕТ"Ники-Георги Ангелов"

64.

Гулянци

18099.395.6

4.400

6632/11.04.2008 г.

2750.00

Решение № 130/29.04.2008

2750.00

Търг 06.06.2008 г

ЕТ"Ники-Георги Ангелов"

65.

Гулянци

18099.10.635

7.210

3626/19.05.2003 г.

1800.00

Решение № 127/29.04.2008

1800.00

Търг 06.06.2008 г

ЕТ"Ники-Георги Ангелов"

66.

Гулянци

18099.10.629

15.871

3624/13.12.2006 г.

4080.00

Решение № 128/29.04.2008

4080.00

Търг 06.06.2008 г

ЕТ"Ники-Георги Ангелов"

67.

Гулянци

501086

0.438

8613/323.10.2007 г.

207.00

Решение № 138/29.04.2008

207.00

Търг 25.07.2008 г

Петрушка Антонова Петрова

68.

Гулянци

501093

0.949

8618/23.10.2007 г.

449.00

Решение № 158/27.05.2008

449.00

Търг 06.06.2008 г

Надежда Маринова Томова

С.Койнаре

69.

Гулянци

501058

0.562

8598/12.10.2007 г.

266.00

Решение № 160/27.05.2008

266.00

Търг 06.06.2008 г

Сашо Илиев Байчилов

70.

Гулянци

501068

0.504

8603/22.10.2007 г.

238.00

Решение № 157/27.05.2008

238.00

Търг 06.06.2008 г

Сашо Илиев Байчилов

71.

Гулянци

501074

0.500

8608/22.10.2007 г.

237.00

Решение № 159/27.05.2008

237.00

Търг 22.08.2008 г

Паулина Снежанова Николова

72.

Гулянци

501115

0.422

8595/12.10.2007 г.

200.00

Решение № 179/27.06.2008

200.00

Търг 22.08.2008 г

Павлинка Христова Чокарова

73.

Гулянци

501309

0.493

8632/07.07.2008 г.

233.00

Решение № 197/25.07.2008

233.00

Търг 22.08.2008 г

Мариян Митков Манов

74.

Искър

002074

49.382

8635/16.07.2008 г.

13333.65

Решение № 199/25.07.2008

13999.65

Търг 22.08.2008 г

Георги Илиев Янков

Гр.Плевен

75.

Гулянци

18009.144.82

155.539

4485/19.05.2003 г.

159378.00

Решение № 135/29.04.2008

159 378.00

Конкурс26.09.2008

„Йоана"ЕООД гр.Сливен

Иван Събев Тихов

76.

Гулянци

18099.144.1

104.640

4219/19.05.2003 г.

33903.00

Решение № 209/29.08.2008

За 50000 лв.

70 000.00

Търг 26.09.2008 г

„Йоана"ЕООД гр.Сливен

Иван Събев Тихов

77.

Гулянци

501307

1.501

8634/07.07.2008 г.

710.00

Решение № 212/29.08.2008

710.00

Търг 21.11.2008 г

Димитрина Борисова Манолова

78.

Гулянци

501308

1.790

8633/07.07.2008 г.

847.00

Решение № 211/29.08.2008

847.00

Търг 21.11.2008 г

Димитрина Борисова Манолова

79.

Гулянци

501034

0.827

8148/30.03.2006 г.

391.00

391.00

Търг 21.11.2008 г

Методи Борисов Соколов

80.

Гиген

001142

0.856

8651/20.10.2008 г.

405.00

Признато право на ползване

405.00

Заповед №РД09-/10.11.2008г.

„Стройснаб"ЕООД

81.

Долни Вит

116006

1.011

8650/10.10.2008 Г.

1500.00

Решение № 275/26.11.2008

1500.00

Търг 19.12.2008 г

Красимир Ангелов Георгиев гр.Плевен

82.

Долни Вит

116007

1.011

8649/10.10.2008 Г.

1500.00

Решение № 276/26.11.2008

1500.00

Търг 19.12.2008 г

Петьо Иванов Демостенов

83.

Долни Вит

116008

1.011

8647/10.10.2008 Г.

1500.00

Решение № 277/26.11.2008

1500.00

Търг 19.12.2008 г

Борислав Вилхемов Гигов

84.

Долни Вит

116009

1.011

8649/10.10.2008 Г.

1500.00

Решение № 278/26.11.2008

1500.00

Търг 19.12.2008 г

Цветелин Ванев Цветанов

85.

Гулянци

501311

0.686

.8641/18.08.2008 г.

324.00

Признато право на ползване

324.00

Заповед № РД09-432/15.09.2008 г.

Георги Любомиров Илиев

86.

Гулянци

501055

0.580

8597/12.10.2007 г.

274.00

Признато право на ползване

274.00

Заповед № РД09-377/01.08.2008 г

Кирил Борисов Соколов

87.

Брест

000833

1.607

4701/04.12.2008 г.

1080.00

Решение № 380/26.02.2009г.

1080.00

Търг 20.03.2009 г.

Йордан Николов Стоянов

88.

Гулянци

18099.351.472

24.648

3653/12.06.2008 г.

14400.00

Решение № 382/26.02.2009г.

14400.00

Търг 20.03.2009 г.

Кирил Цанков Първанов

89.

Долни Вит

116010

1.011

8646/10.10.2008

1500.00

Решение № 279/26.11.2008г

2002.00

Търг 20.03.2009 г.

Красимира Иванова Косева

Гр.София

90.

Долни Вит

116011

1.011

8645/10.10.2008

1500.00

Решение № 280/26.11.2008г

2001.00

Търг 20.03.2009 г.

Христо Ганчев Николов

Гр.София

91.

Гулянци

18099.195.11

60.483

4217/17.12.2007 г.

6290.00

Решение № 333/09.01.2009

6290.00

6290

.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

90.

Гулянци

18099.198.13

8.398

3764/12.12.2007 г.

4199.00

Решение № 332/09.01.2009

4199.00

4199.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

91.

Гулянци

18099.202.13

4.199

4217/12.12.2007 г.

2557.00

Решение № 334/09.01.2009

2557.00

2557.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

92.

Гулянци

18099.202.2

5.863

6597/12.12.2007 г.

3741.00

Решение № 331/09.01.2009

3741.00

3741.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

93.

Гулянци

18099.218.49

5.500

4229/13.12.2007 г.

2365.00

Решение № 330/09.01.2009

2365.00

2365.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

94.

Гулянци

18099.218.51

4.439

4230/13.12.2007 г.

2004.00

Решение № 328/09.01.2009

2004.00

2004.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

95.

Гулянци

18099.223.5

20.200

4231/19.05.2003 г.

11615.00

Решение № 329/09.01.2009

11615.00

11615.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

96.

Гулянци

18099.226.45

13.000

4233/12.12.2007 г.

8671.00

Решение № 327/09.01.2009

8671.00

8671.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

97.

Гулянци

18099.348.1

3.945

6619/11.10.2005 г.

1874.00

Решение № 329/09.01.2009

1874.00

1874.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

98.

Гулянци

18099.348.38

196.459

4244/19.05.2003 г.

127698.00

Решение № 324/09.01.2009

127698.00

127698.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

99.

Гулянци

18099.348.41

3.001

6622/11.10.2005 г.

1425.00

Решение № 325/09.01.2009

1425.00

1425.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

100.

Гулянци

18099.348.47

4.306

6623/12.12.2007 г.

2045.00

Решение № 323/09.01.2009

2045.00

2045.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

101.

Гулянци

18099.348.6

3.399

6620/11.10.2005 г.

258.00

Решение № 319/09.01.2009

258.00

258.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

102.

Гулянци

18099.350.36

207.694

4246/19.05.2006 г.

145386.00

Решение № 322/09.01.2009

145386.00

145386.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

103.

Гулянци

18099.389.1

230.533

4254/19.05.2003 г.

187193.00

Решение № 320/09.01.2009

187193.00

187193.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

104.

Гулянци

18099.392.6

82.500

4257/19.05.2003 г.

49500.00

Решение № 321/09.01.2009

49500.00

49500.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

105.

Гулянци

18099.392.9

515.731

8362/19.05.2006 г.

309439.00

Решение № 317/09.01.2009

10371.00

309439.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

106.

Гулянци

18099.748.28

31.709

8037/14.11.2005 г.

10371.00

Решение № 313/09.01.2009

10371.00

10371.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

107.

Гулянци

18099.748.3

47.402

8090/19.01.2006 г.

14370.00

Решение № 314/09.01.2009

14370.00

14370.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

108.

Гулянци

18099.748.5

2.134

8035/14.11.2005 г.

747.00

Решение № 316/09.01.2009

747.00

747.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

109.

Гулянци

18099.748.6

7.000

8036/14.11.2005 г.

2418.00

Решение № 318/09.01.2009

2418.00

2418.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

110.

Гулянци

18099.748.8

151.720

8089/19.04.2006 г.

51739.00

Решение № 315/09.01.2009

51739.00

51739.00

Конкурс 29.01.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

111.

Гулянци

18099.144.463

50.000

8652/28.11.2008 г.

32520.00

Търг 29.05.2009 г.

„Йоана"ЕООД гр.Сливен

112.

Гулянци

18099.261.22

3.500

6599/17.12.2007 г.

2231.00

Решение № 441/30.04.2009

2231.00

2250.00

Търг 29.05.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

113.

Гулянци

18099.266.10

3.000

6601/17.12.2007 г.

1950.00

Търг 29.05.2009 г.

114.

Гулянци

18099.263.19

4.000

6600/13.12.2007 г.

2550.00

Търг 29.05.2009 г.

115.

Гулянци

18099.267.8

9.839

6386/07.06.2007 г.

6500.00

Търг 29.05.2009 г.

116.

Брест

000675

36.845

8029/14.11.2005 г.

24278.00

Решение № 442/30.04.2009

24278.00

30312.00

Търг 29.05.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

117.

Брест

000647

7.119

1461/12.06.2008 г.

4437.00

Решение № 443/30.04.2009

4437.00

4450.00

Търг 29.05.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен

118.

Брест

077001

2.099

2068/18.06.2008 г.

1307.00

Решение № 444/30.04.2009

4437.00

1320.00

Търг 29.05.2009 г.

„ВЕИ ЕНЕРДЖИ" гр.Сливен