bg en
Общинска администрация >>> > Общински план за развитие на Община Гулянци за периода 2014 - 2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.